Genel

Bilanço Örneği Nedir? Bilanço Örneği Hazırlama

0
bilanço örneği nedir
bilanço örneği nasıl yapılır

Bilanço, bir şirketin iç yüzüdür dersek yanılmış olmayız. Zira bir şirket ya da işletmenin finansal vaziyetini ortaya koyan ve şirketin aktif ve pasif verilerinin yer aldığı dosyalara, bilanço adı veriliyor. Tanımı biraz daha resmileştirmek ve genel itibari ile yapılan tanımlamaya ayak uydurmak gerekebilir. Bu bağlamda Bilanço tanımı, ‘’Bir işletmede belirli bir tarih ile ikinci bir tarih aralığında, şirket varlıklarının ve kaynaklarının gösterdiği, aktifler ve pasiflerden oluşan tablo.’’ şeklindedir. Bu tabloda, aktifler ve pasifler birbirlerine eşit olmalı ve bilançoda yer alan varlıklar, likit oranı en fazla olandan, en az olana doğru sıralanmalıdırlar.

Bilanço, işletmelerin özellikle de muhasebe süreci göz önüne alındığında kilit noktasıdır. Bu doğrultuda bilanço, bankalardan kredi kullanımı, borçlanma ve birçok detay için hayati önem arz eder. İşletmenin muhasebesel anlamda yapacağı bir rakam hatası, bilançoda yanlış bir tablo oluşmasına bağlı olarak büyük problemler doğurabilir. Bu nedenledir ki, bilançolar dikkatle hazırlanmalı ve önceki dönem ile kıyaslanarak gözden geçirilmeli, yorumlanmalıdır.

Bilançoda Aktif ve Pasif Anlamı

Dönemsel olarak hazırlanan her bilançoda aktifler ve pasifler yer almaktadır. Aktifler (Varlıklar) ve Pasifler (Kaynaklar) birbirinden bağımsız olarak ele alınır. Bilançoda yer verilmekte olan aktifler, şirketin dönen ve durak varlıkları olarak adlandırılmaktadır. Dönen varlık, şirket için nakit veya nakde çevrilebilen varlıklarını ifade etmektedir. Duran varlıklar ise dönen varlıkların aksine, bir yıldan uzun süre boyunca işletme adına kullanılması ve nakde çevrilmesi beklenmeyen varlıklardır.

Bilançoda Pasifler, yani ‘’Kaynaklar’’ ise şirketin ya da işletmenin ‘’Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar’’, ‘’Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar’’ ve son olarak ‘’Öz Kaynaklar’’ toplamından oluşmaktadır. Bilançoda Aktif Varlıklar sol bölüme, Pasif Varlıklar ise sağ bölüme ilintilenir ve bilanço buna göre hazırlanır.

Bilançonun Genel Özellikleri

Bilançonun genel özellikleri aşağıdaki gibidir:

Bilanço, net değer esası dikkate alınarak hazırlanır.

  • Bilançolarda mahsuplaşma yapılmaz.
  • Her bilançoda, mevcut dönem ile bir önceki dönem karşılaştırılır ve bilanço buna göre düzenlenir.
  • Bilançolarda kısaltma kullanılabilir. Ancak, düzenlenen bilançoda, kısaltmalar mutlak suretle başlıkların altına ilintilenmelidir.
  • Bilançoda, ‘’Diğer’’ olarak belirtilmekte olan bir kalem tutarı grubunda, ilgili tutarın %20’yi aşması durumunda, bu durum ayrı bir sütun ve başlık altında gösterilmelidir.
  • Düzenlenen her bilançoda işletme adı, işletmenin tam unvanı ve bilançonun tarihi yer almalıdır.
  • Bilançoda yer alan dip notlar, bilançodan elde edinen bilginin daha net bir şekilde ortaya koyulması için hazırlanır.

Bilanço Formülü Var Mı?

Bilançonun formülü bulunmaktadır. Buna göre, işletmede Varlıklar = Sermaye + Borçlar, bilanço temeline işaret eder. Bir başka deyişle Aktifler Pasiflere eşit olmalı, buna bağlı olarak Varlıklar ve Kaynaklar eşit olmalı, Alacaklar ve Mevcutların toplamı, Sermaye ve Borçlar toplamına eşit olmalı, Dönen ve Duran Varlıklar ise Özkaynaklar, UVYK ve KVYK ile eşit olmalıdır.

Bilanço Yorumlama Nasıl Yapılır?

Bilançoda, bir hesabın bir önceki döneme göre artması ya da azalması, kendisini mutlak suretle bir başka hesaptaki artış veya azalma ile göstermektedir. Buna göre bilanço yorumlama için örnek vermek gerekirse, işletmeye ait bir banka hesabında hazır bulunan nakit, yani hazır varlık bankadan çekildiğinde, yapılan muhasebe kaydı neticesinde bilançoda Bankalar Hesabı’nda azalma olması gerekmektedir. Ancak, bu işlemin karşılığı olarak, çekilen paranın ‘’Kasa’’ bölümüne işlenmesi gereklidir. Bu da Kasa hesabının artış göstereceği anlamına gelir.

Bilanço düzenlenirken, denklemin artış göstermesi varlıklar ve kaynaklar hesaplarının artması ile mümkün hale gelecektir. Örnek vermek gerekirse, işletmenin kredi kullanarak ticari bir mal satın alması halinde, ticari mallar hesabı artış gösterir. Buna bağlı olarak, hem ticari mallar hem de ilişkili olarak satıcılar hesabında artış gözlemlenecektir.

Kullanıcılar tarafından belirli sıklıklarla aranan bilanço örneği nedir sorusunun cevaplarını paylaştık. Dilerseniz bir önceki makalemiz cari oran nedir konusuna da göz atabilirsiniz.

Cari Oran Nedir? Cari Oran Hesaplaması

Previous article

Çok Para Kazanılabilecek Meslekler

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More in Genel