Genel

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Psikolojide, insan ihtiyaçlarının sıralanmasında ve değer görmesinde çok önemli bir yeri olan İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin mucidi Abraham Maslow’dur. Klinik gözlemleri sayesinde, insanların davranış şekillerini ...