Genel

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

0

Psikolojide, insan ihtiyaçlarının sıralanmasında ve değer görmesinde çok önemli bir yeri olan İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin mucidi Abraham Maslow’dur. Klinik gözlemleri sayesinde, insanların davranış şekillerini nelerin yönlendireceğini, bunların hangi gereksinimler olduğunu ortaya koymakla ilgilenmiştir. Dünyada motivasyon ve insan ihtiyaçları arasındaki ilişkiyi kurarak, bu konuda en yaygın motivasyon kuramını oluşturan Maslow’un, bilim dünyasındaki çalışmaları bu sayede çok geniş bir kitlede yankı uyandırmıştır. Maslow, insanların ihtiyaçlarını bir sıraya koyarak, aslında klinik çalışmaların sonuçlarını bilim dünyasına kazandırmıştır. Bu sayede insanlar en alttaki temel ihtiyaçları giderdikten sonra, otomatik olarak bir yukarı ihtiyaç basamağına çıkarlar. Alt düzey ihtiyacının tamamıyla tatmin edilmesi sayesinde, üst basamaktaki ihtiyaçlara geçilecektir.

Moslow’a Göre İhtiyaçlar Sıralaması

Moslow, ihtiyaçlar arasında bir sıralama oluşturmuş ve bu sayede kategorize etmiştir. Bu ihtiyaçlar beş farklı grupta incelenmektedir. İlk grupta fizyolojik ihtiyaçlar bulunur. Bunlar uyumak, yemek yeme, nefes alma ve sevişme gibi temel dürtüleri ifade eder. İkinci sırada kendisini ve etrafındakileri güven içinde hissettirecek olan güvenlik ihtiyaçları bulunmaktadır. Başka insanlarla iletişim kurup, kabullendirme konusu da, üçüncü bir ihtiyaç olan ait olma grubunu oluşturacaktır. Değer ihtiyaçları, hiyerarşide dördüncü gruptadır ve insanların başkaları tarafından tanınma güdüsünden bahseder. Son olarak da kendini geliştirme ihtiyacı, kişisel tatmin olarak beşinci grubu oluşturur. Moslow, kişilerin bir üstteki grupta var olan ihtiyaçlarını karşılamadan diğer gruba geçilemeyeceğini belirtmiştir.

Maslow’a Göre Kendisini Gerçekleştirmiş İnsanın Özellikleri

Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisini tamamlayarak kendi gelişimini sağlayan kişilerin belirli özellikleri olduğunu savunmuştur. Maslow’a göre bu kişileri, artık kendi benliklerini kabul etmiş ve kendilerine saygı duyan insanlardır. İçlerinden geldiği gibi davrandıkları için herhangi bir şekilde duygularını saklama ihtiyacı duymazlar. Gerçeklikler karşısında hayal kurmaz ve olduğu gibi algılamaya çalışırlar. İnsan doğası, ihtiyaç hiyerarşisini tamamlamış kişiler açısından olumlu izler taşır. İletişim konusunda yüksek verimde iyidirler. Toplumdaki uzlaşmacı rolünü üstlenir ve bu konudaki eksikliği kapatırlar. Demokratik olmalarının yanında, değişime ve yenilemeye açık olurlar. Başkalarından sürekli yardım beklemek yerine, daha yaratıcı ve çözüm odaklıdırlar.

Eyt Nedir? Eyt İle İlgili Son Gelişmeler

Previous article

Fed Toplantısı Nedir?

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More in Genel